Loading...

تازه‌ترین مطالب
ابلاغ درخواست داوری به خوانده‌ای که در دسترس نیست

1 آذر 1401|پرونده‌های اخیر, داوری|

در یک پرونده داوری بین‌المللی اخیر که بر اساس قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) و مقر آن نیز تهران بود، دبیرخانه مرکز برای ابلاغ درخواست داوری به خوانده‌ای که به دلایل کیفری در پرونده دیگری در کشور [...]

صلاحیت داور برای تصمیم‌گیری در خصوص بطلان قرارداد

28 آبان 1401|پرونده‌های اخیر, داوری|

اخیرا در پرونده‌ای تحت قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ACIC) موضوع صلاحیت داور (یا هیئت داوری) در حقوق ایران برای تصمیم‌گیری راجع به بطلان قرارداد مطرح شد. در حالی که خواهان تقاضای [...]

اخبار
ابلاغ درخواست داوری به خوانده‌ای که در دسترس نیست

1 آذر 1401|پرونده‌های اخیر, داوری|

در یک پرونده داوری بین‌المللی اخیر که بر اساس قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) و مقر آن نیز تهران بود، دبیرخانه مرکز برای ابلاغ درخواست داوری به خوانده‌ای که به دلایل کیفری در پرونده دیگری در کشور [...]

صلاحیت داور برای تصمیم‌گیری در خصوص بطلان قرارداد

28 آبان 1401|پرونده‌های اخیر, داوری|

اخیرا در پرونده‌ای تحت قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ACIC) موضوع صلاحیت داور (یا هیئت داوری) در حقوق ایران برای تصمیم‌گیری راجع به بطلان قرارداد مطرح شد. در حالی که خواهان تقاضای [...]